Terms & Conditions

Du kan alltid lämna tillbaka en vara oavsett anledningen. Vi hanterar din retur snabbt och effektivt! Vi lämnar 30 dagars öppet köp samt följer i övrigt SFS 2014:14 Lag om ändring i distans och hemförsäljningslagen (2005:59) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal (Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).